შპს ავერსი - რაციონალი

რატიზოლი 10 10მგ №30 ტაბ.

რატიზოლი 10 10მგ №30 ტაბ.
 რატიზოლი 10/20/40
(RATIZOL 10/20/40)ზოგადი დახასიათება:
საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება: ატორვასტატინი;
ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები:
რატიზოლი 10/20: თეთრი ფერის, მრგვალი ფორმის, ორმხრივამოზნექილი ზედაპირის მქონე შემოგარსული ტაბლეტები; 
რატიზოლი 40: თეთრი ფერის, მოგრძო ფორმის, ორმხრივამოზნექილი ზედაპირის მქონე შემოგარსული ტაბლეტები, ცალ მხარეს ჭდით.
შემადგენლობა:            
1 შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:
ატორვასტატინ კალციუმს, 10, 20 ან 40 მგ ატორვასტატინის ეკვივალენტურს.
დამხმარე ნივთიერებები: კალციუმის კარბონატი, ლაქტოზას მონოჰიდრატი, მიკროკრისტალური ცელულოზა, ნატრიუმის კროსკარმელოზა, პოვიდონი, პოლისორბატი 60, უწყლო კოლოიდური სილიციუმის დიოქსიდი, ტალკი, მაგნიუმის სტეარატი; შემომგარსავი ნივთიერებების ნარევი Oპადრყ წჰიტე 03F28342: (ჰიპრომელოზა, ტიტანის დიოქსიდი (E 171), ტალკი, პოლიეთილენგლიკოლი (მაკროგოლი 6000)). 
გამოშვების ფორმა:
შემოგარსული ტაბლეტები, 10, 20 ან 40 მგ.
ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
ჰიპოლიპიდემიური საშუალება – 
ჰმგ კო-A რედუქტაზას ინჰიბიტორი.
ათქ-კოდი: C10AA05.
ფარმაკოლოგიური თვისებები:
ატორვასტატინი არის ფერმენტ ჰმგ კო-A რედუქტაზას (3-ჰიდროქსი-3-მეთილგლუტარილ კოენზიმ A რედუქტაზა) სელექციური, კონკურენტული ინჰიბიტორი, რომელიც  გარდაქმნის ჰმგ კო-A რედუქტაზას მევალონის მჟავად. იგი სტეროლების, მათ შორის ქოლესტერინის წინამორბედია. ტრიგლიცერიდები და ქოლესტერინი ღვიძლში უერთდება ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინებს (ზდსლპ), გამოიყოფა სისხლის პლაზმაში და ტრანსპორტირდება პერიფერიულ ქსოვილებში. ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინებისგან წარმოიქმნება დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები (დსლპ), რომლებიც კატაბოლიზდება დსლპ მაღალაფინურ რეცეპტორებთან  ურთიერთქმედებით. ატორვასტატინი ამცირებს ქოლესტერინისა და ლიპოპროტეინების დონეს სისხლის პლაზმაში ჰმგ კო-A რედუქტაზას და ქოლესტერინის სინთეზის ინჰიბირების გზით ღვიძლში, ხოლო ჰეპატოციტების ზედაპირზე დსლპ რეცეპტორების რაოდენობის გაზრდით, რაც აძლიერებს დსლპ-ის კატაბოლიზმს. ატორვასტატინი ამცირებს დსლპ-ის წარმოქმნას და დსლპ-ის ნაწილაკების რიცხვს, იწვევს დსლპ-ის რეცეპტორების აქტივობის მდგრად ზრდას, დადებითად მოქმედებს მოცირკულირე დსლპ ნაწილაკების ხარისხზე. ატორვასტატინი ეფექტურად აქვეითებს დსლპ-ის დონეს პაციენტებში ჰომოზიგოტური ჰიპერქოლესტერინემიით, რომელიც ჩვეულებრივ არ ექვემდებარება სხვა ჰიპოლიპიდემიური საშუალებებით მკურნალობას. ატორვასტატინის დოზადამოკიდებული ეფექტის შესწავლა გვიჩვენებს, რომ პრეპარატი ამცირებს საერთო ქოლესტერინის (30-46%), დსლპ (41-61%),  აპოლიპოპროტეინ B-ს (34-50%) და ტრიგლიცერიდების (14-33%) დონეს. მკურნალობის შედეგები იყო ანალოგიური, როგორც პაციენტებში ოჯახური ჰეტეროზიგოტური ჰიპერქოლესტერინემიით, ასევე არაოჯახური ჰიპერქოლესტერინემიის ფორმებით და შერეული ჰიპერლიპიდემიით, მათ შორის არაინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში. 
ფარმაკოკინეტიკა: 
ატორვასტატინი სწრაფად შეიწოვება მიღებისთანავე, მაქსიმალური კონცენტრაცია სისხლის პლაზმაში მიიღწევა 1-2 სთ-ში. შეწოვის ხარისხი იზრდება ატორვასტატინის დოზის პროპორციულად. ბიოშეღწევადობა შეადგენს 95-99%-ს. ატორვასტატინის აბსოლუტური ბიოშეღწევადობა შეადგენს დაახლოებით 12%-ს, ჰმგ კო-A რედუქტაზას ინჰიბიტორის სისტემური შეღწევადობა – დაახლოებით 30%-ს. დაბალი სისტემური ბიოშეღწევადობა აიხსნება საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ლორწოვან შრეში პრესისტემური კლირენსით და/ან ღვიძლში ”პირველადი გავლის” დროს ბიოტრანსფორმაციით. ატორვასტატინის გავრცელების საშუალო მოცულობა შეადგენს 381 ლ-ს. ატორვასტატინი უკავშირდება პლაზმის ცილებს 98%-ით, ბიოტრანსფორმირდება ციტოქრომ P450 3A4 ზემოქმედებით და წარმოქმნის ორთო- და პარაჰიდროქსილირებულ წარმოებულებს და ბეტა-ჟანგვის პროდუქტებს.
ატორვასტატინის ეფექტურობა ჰმგ კო-A რედუქტაზას მიმართ დაახლოებით 70%-ით განისაზღვრება ცირკულირებადი მეტაბოლიტების აქტიურობით. გამოიყოფა ნაღველით ღვიძლისმიერი და/ან არაღვიძლისმიერი ბიოტრანსფორმაციის შემდეგ. პრეპარატი არ მონაწილეობს ენტეროჰეპატურ რეცირკულაციაში. ატორვასტატინის ნახევრადგამოყოფის საშუალო პერიოდი შეადგენს დაახლოებით 14 სთ-ს. მაინჰიბირებელი აქტივობა ჰმგ კო- A რედუქტაზას მიმართ გრძელდება დაახლოებით 20-30 სთ აქტიური მეტაბოლიტების თანაარსებობის გამო. ხანდაზმულებში ატორვასტატინის კონცენტრაცია სისხლის პლაზმაში უფრო მაღალია, ვიდრე ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში, თუმცა ჰიპოლიპიდემიური თერაპიის ეფექტურობაში განსხვავება ხანდაზმულებში საერთო პოპულაციასთან შედარებით აღმოჩენილი არ არის. სისხლის პლაზმაში ატორვასტატინის კონცენტრაცია ქალებში (Cmax დაახლოებით 20%-ით მაღალი, AUC 10%-ით დაბალი) განსხვავდება მამაკაცებისგან. თუმცა, მამაკაცებში და ქალებში ლიპიდურ ცვლაზე პრეპარატის მოქმედების კლინიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება გამოვლენილი არ არის. თირკმლის დაავადებები არ ახდენს გავლენას სისხლის პლაზმაში ატორვასტატინის კონცენტრაციაზე ან ლიპიდური ცვლის ეფექტურობის მაჩვენებელზე, ამიტომ თირკმლის ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტებში დოზის შეცვლა საჭირო არ არის.
ატორვასტატინის კონცენტრაცია მნიშვნელოვნად იზრდება (Cmax დაახლოებით 16-ჯერ და AUC 11-ჯერ) ღვიძლის ალკოჰოლური ციროზის მქონე პაციენტებში.
ჩვენება:
- გამოიყენება დამატებით, დიეტასთან ერთად, მომატებული საერთო ქოლესტერინის, დსლპ-ის, აპოლიპოპროტეინ B-ს და ტრიგლიცერიდების დონის დასაწევად, მსლპ-ის დონის ასამაღლებლად პირველადი ჰიპერქოლესტერინემიის, ოჯახური და არაოჯახური ჰეტეროზიგოტური ჰიპერქოლესტერინემიის, კომბინირებული ჰიპერლიპიდემიის (ტიპი IIა და IIბ ფრედრიქსონის მიხედვით) მქონე პაციენტებში, როდესაც დიეტა და სხვა არამედიკამენტოზური მეთოდები ვერ უზრუნველყოფენ მოსალოდნელ ეფექტს;
- დიეტასთან კომბინაციაში ტრიგლიცერიდების მომატებული შრატის დონის (ტიპი IV ფრედრიქსონის მიხედვით) და დისბეტალიპოპროტეინემიის (ტიპი III ფრედრიქსონის მიხედვით) მქონე პაციენტების სამკურნალოდ, როდესაც დიეტოთერაპიას არ აქვს ადეკვატური ეფექტი; 
- საერთო ქოლესტერინისა და დსლპ-ქოლესტერინის დონის დასაქვეითებლად ოჯახური ჰომოზიგოტური ჰიპერქოლესტერინემიის მქონე პაციენტებში, როდესაც დიეტოთერაპიას და მკურნალობის სხვა არაფარმაკოლოგიურ საშუალებებს აქვს არასაკმარისი ეფექტი.
მიღების წესი და დოზირება:
პრეპარატი ინიშნება – 1 ტაბლეტი 1-ჯერ დღეში საკვების მიღებისაგან დამოუკიდებლად დღეღამის ნებისმიერ პერიოდში.
მკურნალობის პერიოდში პაციენტმა უნდა დაიცვას სტანდარტული დიეტა ქოლესტერინის დაბალი შემცველობით. დოზის შერჩევა ხდება ქოლესტერინის/დსლპ საწყისი დონის, თერაპიის მიზნებისა და ინდივიდუალური ეფექტის გათვალისწინებით. საწყისი დოზა შეადგენს 10 მგ-ს ერთხელ დღეში. Dდოზის კორექტირება ხდება 4- კვირიანი ინტერვალით. Mმაქსიმალური დღიური დოზაა 80 მგ.
პირველადი ჰიპერქოლესტერინემია და შერეული ლიპიდემია:
უფრო ხშირად ინიშნება პრეპარატი დოზით 10 მგ ერთხელ დღეში. თერაპიული ეფექტი აღინიშნება 2 კვირაში, ხოლო მაქსიმალური - 4 კვირაში. ხანგრძლივი მკურნალობისას ეფექტი შენარჩუნდება. 
ოჯახური ჰომოზიგოტური ჰიპერქოლესტერინემია:
ოჯახური ჰომოზიგოტური ჰიპერქოლესტერინემიის მქონე პაციენტებში შედეგი მიიღწევა 80 მგ ატორვასტატინის დანიშვნით 1-ჯერ დღეში, რაც უზრუნველყოფს ქოლესტერინის/დსლპ დონის დაქვეითებას 15%-ით.
თირკმლის უკმარისობის და თირკმლის დაავადებების მქონე პაციენტებში პრეპარატის მიღება არ მოქმედებს სისხლის პლაზმაში ატორვასტატინის დონეზე ან ქოლესტერინი/დსლპ შემცველობის დაქვეითების ხარისხზე, ამიტომ პრეპარატის დოზის შეცვლას არ საჭიროებს. ხანდაზმულ და სხვა ასაკის პაციენტებში პრეპარატის მიღებისას ჰიპოლიპიდემიური თერაპიის უსაფრთხოებაში ან ეფექტურობაში განსხვავება არ აღინიშნება.
ბავშვებში პრეპარატი მიიღება ექიმის კონსულტაციის შესაბამისად. M10 წლამდე ასაკის ბავშვებში პრეპარატი არ ინიშნება სამკურნალოდ, რადგან მონაცემები პრეპარატის გამოყენებაზე შეზღუდულია.
გვერდითი მოვლენები: 
რატიზოლი, როგორც წესი, კარგად გადაიტანება. გვერდითი მოვლენები მსუბუქია და ატარებს გარდამავალ ხასიათს.
ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ: უძილობა, თავის ტკივილი, ასთენიური სინდრომი, შეუძლოდ ყოფნა, თავბრუ, ამნეზია, პარესთეზიები, პერიფერიული ნეიროპათია, ჰიპოესთეზია; 
საჭმლის მომნელებელი სისტემის მხრივ: გულისრევა, ღებინება, დიარეა, ტკივილი მუცლის არეში, დისპეპსია, შეკრულობა, მეტეორიზმი, ანორექსია, ჰეპატიტი, პანკრეატიტი, ქოლესტაზური სიყვითლე;
საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მხრივ: მიალგია, ტკივილი ზურგის არეში, კუნთოვანი სპაზმი, მიოზიტი, მიოპათია, ართრალგიები, რაბდომიოლიზი;
ალერგიული რეაქციები: ჭინჭრის ციება, ქავილი, გამონაყარი კანზე, ანაფილაქსია, ბულოზური გამონაყარი, პოლიმორფული ექსუდაციური ერითემა, ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი (ლაიელის სინდრომი), ავთვისებიანი ექსუდაციური ერითემა (სტივენს-ჯონსონის სინდრომი);
ნივთიერებათა ცვლის მხრივ: ჰიპოგლიკემია, ჰიპერგლიკემია, შრატისმიერი კრეატინფოსფოკინაზების მომატება;
სისხლმბადი სისტემის მხრივ: თრომბოციტოპენია; 
სხვა: იმპოტენცია, პერიფერიული შეშუპებები, სხეულის წონის გაზრდა, ტკივილი მკერდის არეში, თირკმლის მეორადი უკმარისობა, ალოპეცია, ყურებში ხმაურის შეგრძნება, გადაღლილობა.
იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდა ისეთი გვერდითი მოვლენა, რომელიც არ არის აღნიშნული გამოყენების ინსტრუქციაში, პაციენტმა უნდა მიმართოს მკურნალ ექიმს.
უკუჩვენება:
მომატებული მგრძნობელობა პრეპარატის რომელიმე კომპონენტის მიმართ, ღვიძლის მწვავე დაავადებები; შრატის ტრანსამინაზების აქტივობის დაუდგენელი მიზეზით დასაშვებ ნორმაზე 3-ჯერ მომატება, ორსულობა, ძუძუთი კვების პერიოდი.
ურთიერთქმედება სამკურნალო საშუალებებთან და სხვა სახის ურთიერთქმედება:
ატორვასტატინით მკურნალობის დროს იზრდება მიოპათიის რისკი ციკლოსპორინთან, ფიბრატებთან, ერითრომიცინთან, აზოლების ჯგუფის სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებთან და ნიაცინთან ერთდროულად მიღებისას.
კოლესტიპოლი. კოლესტიპოლთან ერთდროული გამოყენებისას ატორვასტატინის კონცენტრაცია პლაზმაში ქვეითდება დაახლოებით 25%-ით. მიუხედავად ამისა, ჰიპოლიპოპროტეინული ეფექტი ატორვასტატინისა და კოლესტიპოლის ერთდროული გამოყენებისას უფრო გამოხატულია, ვიდრე რომელიმე ერთი პრეპარატის გამოყენებისას.
დიგოქსინი. დიგოქსინისა და ატორვასტატინის ერთდროულად გამოყენებისას დიგოქსინის დონე პლაზმაში არ იცვლება. თუმცა დღე-ღამეში 80 მგ ატორვასტატინის მიღებისას დიგოქსინის კონცენტრაცია იზრდება 20%-ით, რაც საჭიროებს დიგოქსინზე მყოფი პაციენტების კონტროლს. პერორალური კონტრაცეპტივები. ატორვასტატინისა და ნორეთინდრონის და ეთინილესტრადიოლის შემცველი ორალური კონტრაცეპტივების ერთდროული გამოყენებისას იზრდება ამ პრეპარატების AUჩ დაახლოებით 30% და 20%-ით. ეს ეფექტი გასათვალისწინებელია პერორალური კონტრაცეპტივის შერჩევისას ქალებში, რომლებიც იღებენ ატორვასტატინს.
ერითრომიცინი/კლარითრომიცინი. ციტოქრომული P450 3A4 ინჰიბიტორების, ერითრომიცინის (500 მგ 4-ჯერ დღეში) ან კლარითრომიცინის (500 მგ 2-ჯერ დღეში) ატორვასტატინთან ერთდროული მიღებისას, აღინიშნება ატორვასტატინის დონის მომატება პლაზმაში.
იტრაკონაზოლი.  ატორვასტატინის (20-40 მგ) და იტრაკონაზოლის (200 მგ) ერთდროული გამოყენება იწვევს ატორვასტატინის დონის მატებას სისხლში.
დილთიაზემის ჰიდროქლორიდი. Aატორვასტატინისა და დილთიაზემის (240 მგ) ერთდროული გამოყენება იწვევს ატორვასტატინის დონის მატებას სისხლის პლაზმაში.
ამლოდიპინი. Aატორვასტატინისა და 10 მგ ამლოდიპინის ერთდროული დანიშვნისას ატორვასტატინის ფარმაკოკინეტიკაში ცვლილებები არ აღინიშნება.
ანტაციდები. ატორვასტატინისა და ანტაციდების პერორალური სუსპენზიის, რომელიც შეიცავს ალუმინის ჰიდროქსიდს და მაგნიუმს, ერთდროული გამოყენება ამცირებს ატორვასტატინის კონცენტრაციას პლაზმაში 35%-ით, მაგრამ არ მოქმედებს დსლპ-ის დონეზე. 
ვარფარინი და ციმეტიდინი. ვარფარინთან და ციმეტიდინთან ერთდროული დანიშვნისას  კლინიკურად მნიშვნელოვანი ურთიერთქმედების ნიშნები არ ვლინდება.
აზითრომიცინი. ატორვასტატინის (10 მგ ერთხელ დღეში ყოველდღე) და აზითრომიცინის (500 მგ დღეში ყოველდღე) ერთდროული გამოყენებისას არ იცვლება ატორვასტატინის კონცენტრაცია პლაზმაში.
ტერფენადინი. ატორვასტატინისა და ტერფენადინის ერთდროული გამოყენება არ იწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს ტერფენადინის ფარმაკოკინეტიკაში.
პროტეაზას ინჰიბიტორები. ატორვასტატინისა და პროტეაზას ინჰიბიტორების ერთდროული გამოყენებისას, რომლებიც თრგუნავენ ციტოქრომ P450 3A4 მოქმედებას, აღინიშნება ატორვასტატინის კონცენტრაციის მატება სისხლის პლაზმაში. 
გრეიპფრუტის წვენი თრგუნავს ციტოქრომ P450 3A4 მოქმედებას და იწვევს ატორვასტატინის კონცენტრაციის მატებას, განსაკუთრებით გრეიპფრუტის წვენის ჭარბი გამოყენებისას (> 1.2 ლ დღეში).

ჭარბი დოზირება:
ჭარბი დოზირების სამკურნალო სპეციფიკური ანტიდოტი არ არსებობს, უნდა ჩატარდეს სიმპტომური მკურნალობა. Aაუცილებელია ორგანიზმის მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო ფუნქციების კონტროლი, ღვიძლის და თირკმლის ფუნქციების მონიტორინგი, შრატში კფკ-ს დონის განსაზღვრა. ვინაიდან ატორვასტატინი უერთდება პლაზმის ცილებს, ჰემოდიალიზი ნაკლებად ეფექტურია.

ორსულობა და ლაქტაცია:
რატიზოლი 10/20/40-ის გამოყენება ორსულობის და ძუძუთი კვების პერიოდში უკუნაჩვენებია. უცნობია, გამოიყოფა თუ არა პრეპარატი დედის რძესთან ერთად. ჩვილებში არასასურველი მოვლენების ალბათობის გათვალისწინებით, პრეპარატით მკურნალობისას ძუძუთი კვება უნდა შეწყდეს. რეპროდუქციულ ასაკში მყოფმა ქალებმა მკურნალობის დროს უნდა გამოიყენონ კონტრაცეპციის ადეკვატური მეთოდები. ამ ასაკში მყოფ ქალებში პრეპარატი ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ ორსულობის ალბათობა ძალიან დაბალია და პაციენტი ინფორმირებულია მკურნალობის პერიოდში ნაყოფის დაზიანების შესაძლო რისკის შესახებ.

განსაკუთრებული მითითებები:
რატიზოლი 10/20/40-ით მკურნალობის დაწყებამდე აუცილებელია ჰიპერქოლესტერინემიის კონტროლი ადეკვატური დიეტოთერაპიის, ფიზიკური აქტივობის მომატების, ჭარბი წონის მქონე ავადმყოფებში სხეულის წონის დაკლების და სხვა მდგომარეობების მკურნალობის გზით.  
მოქმედება ღვიძლზე. სისხლში ლიპიდების დონის დასაქვეითებლად ჰმგ კო-A რედუქტაზას ინჰიბიტორების მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ღვიძლის ფუნქციის ბიოქიმიური მაჩვენებლების შეცვლა. ღვიძლის ფუნქციის კონტროლი უნდა ჩატარდეს თერაპიის დაწყებამდე, რატიზოლი 10/20/40-ის მიღებიდან 6 და 12 კვირის შემდეგ და დოზის ყოველი გაზრდის შემდეგ, ასევე პერიოდულად (მაგ. Yყოველ 6 თვეში). სისხლის შრატში ღვიძლის ფერმენტების აქტივობის მომატება შეიძლება აღინიშნოს პრეპარატით თერაპიის დროს. Pპაციენტები, რომლებსაც აღენიშნებათ ტრანსამინაზების დონის მომატება, უნდა იყვნენ კონტროლის ქვეშ ფერმენტების დონის ნორმაში დაბრუნებამდე. იმ შემთხვევაში, თუ ალტ-ს ან ასტ-ს მაჩვენებლები 3-ჯერ მეტად აღემატება ზედა დაშვებული ზღვარის დონეს, რეკომენდებულია პრეპარატის დოზის შემცირება ან მკურნალობის შეწყვეტა. რატიზოლი 10/20/40 სიფრთხილით ინიშნება ალკოჰოლის მომხმარებელ პაციენტებში და/ან პაციენტებში, რომელთაც ღვიძლის დაავადებები აღენიშნებათ ანამნეზში. ღვიძლის დაავადებები აქტიურ ფაზაში ან ტრანსამინაზების აქტივობის მატება დაუდგენელი გენეზით არის პრეპარატის დანიშვნის უკუჩვენება. მოქმედება კუნთებზე. რატიზოლი 10/20/40-ით მკურნალობამ შეიძლება გამოიწვიოს მიოპათია. მიოპათიის დიაგნოზი (კუნთების ტკივილი და სისუსტე კრეატინფოსფოკინაზას (კფკ) აქტივობის მატებასთან კომბინაციაში 10-ჯერ მეტად ნორმის ზედა ზღვართან შედარებით) უნდა განიხილოს ავადმყოფებში კუნთების ტკივილით ან სისუსტით და/ან კფკ აქტივობის გამოხატული მომატებით. რატიზოლი 10/20/40-ით მკურნალობა უნდა შეწყდეს კფკ-ს აქტივობის გამოხატული მომატების შემთხვევაში ან დადასტურებული ან სავარაუდო მიოპათიის არსებობისას. მიოპათიის რისკი ამ კლასის სხვა პრეპარატებით მკურნალობისას იზრდება ციკლოსპორინის, ფიბრატების, ერითრომიცინის, ნიკოტინის მჟავას ან აზოლური სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებების ერთდროულად მიღებისას. ამ პრეპარატებიდან ბევრი აინჰიბირებს მეტაბოლიზმს, რომელიც განპირობებულია ციტოქრომ P450 3A4-ით, და/ან სამკურნალო საშუალებების ტრანსპორტს. ატორვასტატინი ბიოტრანსფორმირდება ჩYP3A4-ის მოქმედებით. 
რატიზოლი 10/20/40 ციკლოსპორინთან დანიშვნის აუცილებლობის შემთხვევაში აუცილებელია ამ უკანასკნელის კონცენტრაციის კონტროლი.
რატიზოლი 10/20/40 დანიშვნისას ფიბრატებთან, ერითრომიცინთან, იმუნოსუპრესიულ საშუალებებთან, აზოლური სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებებთან ან ჰიპოლიპიდემიური დოზებით ნიაცინთან კომბინაციაში დანიშვნისას საჭიროა მკაცრად განისაზღვროს მოსალოდნელი სარგებელი და მკურნალობის რისკი და რეგულარულად ჩატარდეს პაციენტთა კონტროლი კუნთების ტკივილის ან სისუსტის გამოვლენის მიზნით, 
განსაკუთრებით მკურნალობის პირველი თვეების განმავლობაში და პრეპარატის ნებისმიერი კომპონენტის დოზის გაზრდის პერიოდებში. ასეთ შემთხვევაში 
რეკომენდებულია კფკ აქტივობის პერიოდული განსაზღვრა, თუმცა ამგვარი კონტროლი არ იძლევა მძიმე მიოპათიის განვითარების თავიდან აცილების რისკს.
რატიზოლის მიღებისას აღწერილია რაბდომიოლიზის შემთხვევები თირკმლის მწვავე უკმარისობით, რაც განპირობებულია მიოგლობინურიით. საჭიროა დროებით შეწყდეს პრეპარატის მიღება ან საერთოდ მოიხსნას შესაძლო მიოპათიის ნიშნების გამოვლენის ან რაბდომიოლიზის ფონზე თირკმლის უკმარისობის განვითარების რისკის ფაქტორის არსებობისას (მაგ. მძიმე მწვავე ინფექცია, არტერიული ჰიპოტენზია, სერიოზული ოპერაცია, ტრავმა, მეტაბოლური, ენდოკრინული და ელექტროლიტური დარღვევები,  არაკონტროლირებადი სპაზმი).
საჭიროა პაციენტის გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ კუნთების გაურკვეველი ტკივილის ან სისუსტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართოს ექიმს.
პრეპარატი შეიცავს ლაქტოზას, ამიტომ ლაქტოზა-გალაქტოზას მიმართ მემკვიდრეობითი აუტანლობის მქონე პაციენტებში რატიზოლი 10/20/40 გამოყენება რეკომენდებული არ არის.
პრეპარატის ზემოქმედება ავტოტრანსპორტისა და მექანიზმების მართვის უნარზე:
არ არსებობს მონაცემები სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების მართვის უნარზე პრეპარატის არასასურველი მოქმედების შესახებ.

შეფუთვა:
რატიზოლი 10/20/40: 10 ტაბლეტი ბლისტერში, 3 ბლისტერი მუყაოს კოლოფში.

შენახვის პირობები: 
ინახება არა უმეტეს 25ºჩ ტემპერატურაზე, მშრალ, სინათლისაგან დაცულ და ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. 
ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩენილი რაიმე სახის დეფექტის შემთხვევაში პრეპარატის მიღება დაუშვებელია.

ვარგისობის ვადა:
 3 წელი. 
შეფუთვაზე აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეპარატის გამოყენება დაუშვებელია.

აფთიაქიდან გაცემის პირობა:
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II – გამოიყენება ექიმის დანიშნულებით. 

მწარმოებელი:
მისამისამართი:    
საქასაქართველო 0198, თბილისი, 
ჭირჭირნახულის ქ. 14.
www.aversi.ge

შპს “ავერსი-რაციონალი” (საქართველო).

 

გააზიარე: